üye girişi
EPSDER, Avrupa EPS Üreticileri Derneği EUMEPS'in üyesidir.
KDS Sertifikası
EPSDER, Haksız Rekabeti Önlemeye Yönelik Kalite Denetim Sistemi (KDS) Uygulamasına Başladı.

ÇEVKAK
Çevre Enerji Verimlilik Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi; ısı yalıtımında Türkiye’nin ilk akredite deney laboratuvarı

Bölgelere Göre Isı Yalıtım Kalınlığı Hesaplaması
Prof. Dr. İbrahim Uzun tarafından EPSDER'in katkıları ile hazırlanan hesaplama yazılımı